velkommen til PotentialeHotellet

PotentialeHotellet er et forsorgshjem for unge mellem 18 – 30 år. Vi tilbyder ophold med indhold til unge, som har særlige sociale udfordringer.

PotentialHotellet har plads til hjemløse unge, som har brug for en stabil og tryg hverdag.
De unge kommer blandt andet fra gaden, psykiatrien eller egen bolig, som de havde svært ved at bo i.

Der er plads til 16 unge beboerne ad gangen på PotentialeHotellet og med 15 ansatte giver det gode muligheder for et stærkt fælleskab, med stor respekt for de enkelte beboeres baggrund og behov.

”Her dømmer ingen hinanden, så man er heller ikke bange for at vise, hvem man er og de fejl man har” fortæller en af vores beboere Rebecca.

Er PotentialeHotellet noget for dig?
Så kan du kontakte forstanderen på telefon 40 63 06 40 eller blive henvist af din sagsbehandler. Herefter afklarer vi i fællesskab om et ophold på PotentialeHotellet er noget for dig.

hjemløse unge får gode rammer på PotentialeHotellet

Alle nye beboere vil opleve, at personalet giver dem rum og plads til, både at være sig selv og blive en integreret del af fælleskabet.

beboerne bliver mødt med respekt og ærlighed

Det handler om at give vores beboere en stabil og tryg hverdag samt finde ind i det fællesskab, der er mellem personalet og de 14 beboere.

metallica støtter PotentialeHotellet

Vi er utrolig taknemmelige for Metallicas fond ”All Within My Hands” i 2019 støttede PotentialeHotellet og deres beboere.

PotentialeHotellet i TV Midtvest

Forsorgshjem

mennesker

gør en forskel

ophold med indhold

til sagsbehandlere

Vi fokuserer på de opgaver der lykkes

Alle medarbejder på PotentialeHotellet er

✓ Åbne

✓ Ærlige

✓ Tålmodige

✓ Troværdige

beboerne siger

”Vi taler om alt fra misbrug til musik og damer med hinanden og de voksne. Vi få hørt meget musik, drukket noget kaffe og lavet noget mad sammen. Vi er blevet super gode til at hjælpe hinanden på PotentialeHotellet”.
 .

Mathias

medarbejderne siger

”Efter noget tid, er det de færreste som har mødepligt. De fleste kommer, fordi det føles helt ok, at lave noget sammen med de andre. Beboerne får ansvar for opgaver, som de kan overskue og har lyst til at lave. Vi er mikro ambitiøse og ser værdien i de små succeser.”

Majbritt, Souschef

ophold med indhold

De unge bor typisk på PotentialHotellet i tre måneder, hvor vi i samarbejde med den unge, får lavet nogle realistiske målsætninger. Vi ved socialt udsatte ikke er dovne. Derfor sætter vi fokus på de ressourcer beboerne har og de ønsker der er til en ny hverdag. 

hvem kommer på PotentialeHotellet?

Vi har plads til 16 unge mennesker i aldrene 18 – 30 år. Beboerne fra forskellige steder i Danmark og har af forskellige årsager brug for et ophold på et forsorgshjem. Her dyrkes der relationer, tillid og ressourcer så den unge kan udfolde sit potentiale samt få hjælp, når noget går galt eller der opstår konflikter.

personlig anerkendelse

retmæssig anerkendelse

social anerkendelse

ansvar og ejerskab