mennesker

beboere hos PotentialeHotellet

Der er plads til 16 beboere i alderen 18 – 30 år, som har brug for et midlertidigt ophold.

 af beboeremennesker

beboere

Beboerne bliver en del af hverdagen, hvor medarbejderne synliggør mulige aktiviteter. Dette sker blandt andet via opslagstavle og derudover anvender vi morgenmøder til at få ideer til aktiviteter sammen med beboerne. Vi arrangerer også foredrag om kost, motion og økonomi. Vi inddrager altid årstidens frugt og grønt i madlavning samtidig tilbyder vi fælles sports aktiviteter i hallen. På værkstedet tilbyder vi kompetenceudvikling og fagbeviser.

Vi sikrer os, at der er plads til den enkelte beboer samt inddragelsen af beboere i fællesskabet foregår i et realistisk tempo og tilpasse individuelle problemer.
Samtidig laver vi en stor koordinere indsatsen og skaber god kontakt til det øvrige system for den enkelte beboer.

Dagligdagen på PotentialeHotellet

Du kan læse mere om dagligdagen på PotentialeHotellet ved at læse vores ”Velkomstfolder” som er udarbejdet af både beboere og personale.

Kim – tidligere beboer

”Jeg vil gerne være pædagog. De ansatte har hjulet mig så meget, så jeg vil gerne være med til at hjælpe andre. Jeg sætter virkelig pris på alt det, de har gjort for mig her. De lyttede til mig, da ingen andre gjorde, og jeg har det meget bedre nu, end jeg har haft i mange år.”

Mathias – tidligere beboer

”Vi snakket meget om det er mit misbrug eller min skizofreni jeg først skal i behandling for. Jeg har tidligere været i misbrugsbehandling, men blev bortvist. De har nu fundet et nyt behandlingstilbud til mig, så jeg kan få hjælp til at komme godt videre.”

kontakt

med omverdenen

Vi er i god kontakt med samarbejdspartnere både i ordinære virksomheder og i organisationer inden for hjemløse-området. Det er vi fordi vi har brug for venner, for at kunne hjælpe de unge beboere videre bedst muligt, og for at følge og påvirke udviklingen.

Vi hjælper med de unge og samarbejdspartnere med at indgå i et tålmodigt samarbejde og arbejder hen mod noget der kan give værdi.

De unge er her af en årsag som typisk indbefatter at de har haft en omtumlet opvækst præget af svigt, har været i berøring med kriminelle miljøer og som resultat har fået et misbrug, og dermed ikke har fået den omsorg og den anerkendelse de har haft brug for, for at kunne skabe en meningsfuld hverdag på egen hånd.

Alligevel er det et mål at de unge hjemløse ikke ‘står udenfor’ samfundet, men at de ligeværdigt tager del i fællesskabets privilegier og pligter i takt med at de selv bliver klar til det.