om os

om PotentialeHotellet

PotentialeHotellet er et forsorgshjem til unge hjemløse mellem 18 og 30 år. PotentialeHotellet ligger i Herning og åbnede i juni 2016. Vi er et ANDERLEDES forsorgshjem, der tror på potentialet i alle mennesker.

målsætning for PotentialeHotellet

  • Vi udvikler kontinuerligt vores faglige viden og videreformidler den for at sætte aftryk på det sociale voksenområde
  • Vi skaber en meningsfuld dagligdag med aktiviteter for beboerne
  • Vi nedbringer misbruget på PotentialeHotellet
  • Få flest muligt videre i uddannelse, beskæftigelse, praktik og lign.
  • Der er tydelige mål og delmål i opholdsplanen for beboerne.
  • Vi stabiliserer den unges situation, herunder ift. sundere vaner og daglig struktur
  • Vi er kompetenceopbyggende ift. den unge (job, uddannelse, træffe bedre valg og indarbejde nye vaner)
  • Vi hjælper den unge videre til den rette bolig eller botilbud
  • Vi arbejder altid på at nedbringe antallet af udskrivninger/Udsmidninger

”Det bedste er, når en beboer byder ind. Jeg bliver virkelig så stolt, også selvom de ikke altid, når i mål med deres projekt”

medarbejder hos PotentialeHotellet

”PotentialeHotellet er virksomheds- og uddannelsesrettet, og skal give afklaring og motivation i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag.”

forstander på PotentialeHotellet

status

2022

PotentialeHotellets første par leveår som forsorgshjem var lærerige. Vigtigst er beboernes glæde for at være her.

✓ 62 Beboere
kaldet indskrivninger

✓ Gennemsnitligt 79 dage
er beboerne på PotentialeHotellet 

✓ 35 unge
er kommet godt videre og ud af hjemløshed

✓ 31 personer
i egen bolig og 4 personer udredt til længerevarende tilbud.

PotentialeHotellet i tv

“Flere unge hjemløse skal have hjælp” PotentialeHotellet i TV Midt Vest, juli 2016

tak

Efter en opstartsfase er det siden april 2017 bestyrelsen der ejer PotentialeHotellet.

Vi vil gerne sige tak til Jens Bjerre for at have fået ideen, René Nielsen fra bestyrelsen for at bistå Jens med god sparring og meget andet og til Janus for at bistå med skrivearbejdet og konceptudviklingen. Vi vil også gerne sige tak til Videnpiloterne for at turde at sætte projektet i gang og for at slippe det igen.