PotentialeHotellet

unge hjemløse

Årsagerne til unge i Danmark bliver hjemløse kan skyldes misbrug, psykiske problemer, økonomiske vanskeligheder eller udsættelse af tidligere bolig.

unge hjemløse i Danmark

Hver tredje af de unge hjemløse i Danmark har været anbragt som barn. Af dem har langt størstedelen, 8 af 10, senest været anbragt på døgninstitution eller opholdssted, inden de fylder 18 år.

92 procent af de hjemløse unge, som blev anbragt som barn, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse.

12 procent er aktuelt under uddannelse eller i job, mens knap hver femte er i stofmisbrugsbehandling.

Mere end halvdelen har modtaget efterværn (støtte i overgangen til voksenlivet), efter de er fyldt 18 år.

Kilde: Socialpolitisk Redegørelse 2019.

viden for velfærd

hjemløsetælling

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har for sjette gang skrevet Danmarks hjemløse i mandtal. På foranledning af Børne- og Socialministeriet deler de deres rapport med os.

Fortsat flere unge hjemløse

Ved kortlægningen i 2017 er der registreret 1.278 hjemløse mellem 18 og 24 år, hvilket er en stigning på 9 pct. siden 2015, hvor der var 1.172 hjemløse mellem 18 og 24 år. Ved kortlægningen i 2009 var der 633 hjemløse 18-24-årige, og der er således sket mere end en fordobling i antallet af hjemløse i denne aldersgruppe siden da. Der er også sket en fortsat stigning i antallet af hjemløse borgere mellem 25 og 29 år. Stigningen i hjemløsheden i denne aldersgruppe satte særligt ind fra 2013 og frem, og ved kortlægningen i 2017 er der registreret 1.014 hjemløse 25-29-årige, sammenholdt med 799 unge hjemløse 25-29-årige i 2015.

Citat fra kilde: Hjemløshed i Danmark 2017 af Lars Benjaminsen for VIVE

Faktorer bag hjemløshed for unge hjemløse

Hjemløsheden opstår i et samspil mellem både samfundsmæssige forhold som boligmangel, arbejdsløshed og lignende, og individuelle sårbarhedsfaktorer som psykisk sygdom og misbrugsproblemer. Socialt udsatte borgere vil typisk være i større risiko for at blive ramt af ugunstige strukturelle forhold som en stigende mangel på billige boliger. I kortlægningen har vi spurgt til, hvad der for den enkelte hjemløse borger er de væsentligste årsager til hjemløsheden. Her viser det sig, at mange forskellige faktorer er på spil, selvom nogle faktorer er mere fremtrædende end andre.

M

psykisk sygdom (36 %)

M

problemer med stofmisbrug (27 %) eller alkoholmisbrug (23 %)

M

Økonomiske vanskeligheder (25 %)

M

Mangel på bolig (20 %)

M

Kan ikke længere bo hos familie og venner (18 %)

M

Skilsmisse (25 % af hjemløse kvinder/ 13 % af hjemløse mænd)

Mange og flere faktorer

Tallene understreger, at der er mange forskellige faktorer, der kan lede frem til en hjemløshedssituation, ligesom der ofte vil være et samspil mellem flere forskellige faktorer.

ressourcer

til hjemløshed

SANDs ungegruppe
De hjemløses landsorganisation byder i Ungegruppen på netværk og fælleskab for unge hjemløse under 30 år. Aktive får rejsen dækket.

Bliv aktiv i SAND
Alle hjemløse og tidligere hjemløse kan være med til at gøre en forskel i SAND, hvor erfaring med hjemløshed er adgangsbillet.

Støttefond
De private opholdssteders interesseorganisation har en fond, som anbragte og tidligere anbragte hos LOS-medlemmer kan ansøge.

forsorghjemmets rolle

”Det er forsorgshjemenes opgave at hjælpe de unge hjemløse videre frem. PotentialeHotellet vil samarbejde bredere og mere smidigt og helhedsorienteret. Vi søger billige boliger, som er egnede til udslusning. Til at gå selv, men med støtte. Vi arbejder på at eliminere forhindringerne for de unge hjemløse, en for en.” udtaler bestyrelsesmedlem for PotentialeHotellet René Nielsen til DR i 2015.

Læs mere om ophold med indhold på PotentialeHotellet