PotentialeHotellet

mennesker

Beboere, medarbejdere, bestyrelse, ejerkreds og samarbejdspartnere udgør PotentialeHotellets DNA.

mennesker

Den enkelte medarbejder skaber sammen med sin kollegaer, ledelsen og beboerne en meningsfuld dagligdag med aktiviteter og udvikling for beboerne.
Medarbejderne udvikler kontinuerligt deres faglige viden og deler den med kollegaer inden og uden for PotentialeHotellet.
Med en visionær og fagligt velfunderet ejerkreds / bestyrelse har PotentialeHotellet differentieret sig i forhold til traditionelle forsorgshjem og herberg.

Samarbejdspartnernes bidrag til PotentialeHotellet og den enkelte beboer, har en stor værdi for os. Vi er utrolig taknemmelige for den skare af frivillige og virksomheder, der i dag uselvisk stiller tid eller deres produkter til rådighed. Sammen kan vi gøre en rigtig stor forskel, for unge mennesker, som virkelig har brug for det.

beboere

medarbejdere

bestyrelse

partnere