PotentialeHotellet

vi støtter

Vi er bekymrede og påvirkede af 
situationen i Ukraine

På PotentialeHotellet har vi stor empati for medmennesker, som havner i en udsat situation, vi kender til hvordan det er at miste bolig, ejendele, fast base – og brudte relationer.

På PotentialeHotellet er vi bekymrede og påvirkede af billederne og beretningerne fra Ukraine.

Som ung hjemløs i Danmark kan mange ting være vanskelige, alligevel kan den enkelte have ønske om at vise medmenneskelighed.

læs historien på Facebook

læs historien på LinkedIn