paragraf 110

metode og handling

Vi bekender os til Gensidig Anerkendelse

PotentialeHotellet går ind for empowerment og gensidig anerkendelse. Det er i allerhøjeste grad praksis for os. Vi vil støtte beboerne i at tage styringen i eget liv, og i at opholdet skal være et læringsforløb der rent faktisk rykker.

Du kan på PotentialeHotellets profil på Tilbudsportalen læse om de formelle rammer og tilgang.

optagelse og visitation

PotentialeHotellet er et forsorgshjem efter Servicelovens § 110

§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk.2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.

PotentialeHotellet tilbyder efterforsorg/bostøtte, når de unge mennesker får selvstændig lejlighed. 

Prisen er 600 kr. 

PotentialeHotellet tillader at beboerne medbringer deres husdyr.

Vi har alt fra hamstere, kanariefugle til hunde.

metode og handling

✓ Daglig struktur
Blot nogle få rutiner giver nødvendig ro og plads til udvikling. Vi glemmer f.eks. ikke hyggen.

✓ Meningsfyldt hverdag
Dagligdagen fungerer med et mix af fritid og pligter og vi lægger vægt på personlig relevans i begge kategorier.

✓ Fremtidige muligheder
Hvordan vil fremtiden så se ud? Et ophold på PotentialeHotellet skal fremme og nære hver enkelt beboers drømme og håb. Vi bruger energi på afklaring og afprøvning såvidt muligt og når den enkelte er klar.

✓ Handling
At tale om og identificere problemer og forhindringer er ikke nok, der skal handling til. Beboere bliver støttet i selv at arbejde for og nå deres mål, små som store.

PotentialeHotellet

anerkendelsesteori

PotentialeHotellet er især inspireret af Axel Honneth og Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik (KRAP). Det korte af det lange er, at når man føler sig anerkendt, er blevet mæt, så kommer lysten til udvikling. Gensidig anerkendelse er overskriften for PotentialeHotellets værdier.

siden april 2017 har bestyrelsen ejet PotentialeHotellet og drevet stedet i samarbejde med forstanderen

bestyrelse

ANETTE RAABY – FORMAND
Arbejder som facilitator og underviser i sin virksomhed Kongruens – Center for systemisk opstilling.

NIELS PETER NØRGÅRD – NÆSTFORMAND
Ejer NIPNO Procurement Consult.

RENÉ NIELSEN – BESTYRELSESMEDLEM
Boformsleder hos Ledestjernen

CHARLOTTE K. VELLING
Advokat

PotentialeHotellets mål er at hjælpe beboerne videre i egen bolig, ved at skabe en meningsfld hverdag

PotentialeHotellet er virksomheds- og uddannelsesrettet, og skal give afklaring og motivation i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag

status

2022

PotentialeHotellets første par leveår som forsorgshjem var lærerige. Vigtigst er beboernes glæde for at være her.

✓ 62 Beboere
kaldet indskrivninger

✓ Gennemsnitligt 79 dage
er beboerne på PotentialeHotellet

✓ 35 unge
er kommet godt videre og ud af hjemløshed

✓ 31 personer
i egen bolig og 4 personer udredt til længerevarende tilbud.

unge hjemløse

har brug for sammenhængende støtte

På PotentialeHotellet vil vi ikke acceptere at antallet af unge hjemløse bliver ved og ved med at stige, når vi som velfærdssamfund godt ved at der skal en bolig og en sammenhængende støtte i øjenhøjde til for at hjælpe de unge med at nå deres livsmål. PotentialeHotellet tager sin del af ansvaret for et positivt samarbejde med både stat, kommune, erhvervsliv og civilsamfund ved at hjælpe de unge med at bygge bro til en meningsfuld tilværelse, en for en.