paragraf 110

forsogshjem

efter servicelovens § 110

optagelse og visitation

PotentialeHotellet er et forsorgshjem efter Servicelovens § 110

§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk.2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.

PotentialeHotellet tilbyder efterforsorg/bostøtte, når de unge mennesker får selvstændig lejlighed. 

Prisen er 600 kr. 

siden april 2017 har bestyrelsen ejet PotentialeHotellet og drevet stedet i samarbejde med forstanderen

bestyrelse og ledelse

ANETTE RAABY – FORMAND
Arbejder som facilitator og underviser i sin virksomhed Kongruens – Center for systemisk opstilling.

NIELS PETER NØRGÅRD – NÆSTFORMAND
Arbejder til daglig som global indkøbsspecialist i LEGO Gruppen.

RENÉ NIELSEN – BESTYRELSESMEDLEM
Arbejder til daglig som udviklingskonsulent i SAND – De hjemløses landsorganisation. 

PotentialeHotellets mål er at hjælpe beboerne videre i egen bolig, ved at skabe en meningsfld hverdag

PotentialeHotellet er virksomheds- og uddannelsesrettet, og skal give afklaring og motivation i forhold til fremtidigt forsørgelsesgrundlag

status (2018 – 2019)

PotentialeHotellets første leveår som forsogshjem var lærerigt på mange måder. Vigtigst er beboernes glæde for at være her.

51 beboere 
kaldet indskrivninger

Det længste ophold
varede 13 måneder og det korteste 5 timer

Gennemsnitligt
er beboerne på PotentialeHotellet i 3 måneder

Ud af de 51
er 37 beboere kommet godt videre og ud af hjemløshed

Af de 37
er 31 unge blevet udskrevet til deres egen bolig og 6 unge er under deres ophold på PotentialeHotellet blevet afklaret til et længerevarende botilbud.

unge hjemløse

har brug for sammenhængende støtte

På PotentialeHotellet vil vi ikke acceptere at antallet af unge hjemløse bliver ved og ved med at stige, når vi som velfærdssamfund godt ved at der skal en bolig og en sammenhængende støtte i øjenhøjde til for at hjælpe de unge med at nå deres livsmål. PotentialeHotellet tager sin del af ansvaret for et positivt samarbejde med både stat, kommune, erhvervsliv og civilsamfund ved at hjælpe de unge med at bygge bro til en meningsfuld tilværelse, en for en.