PotentialeHotellet

sdr.
lundgaard

Vores hjem i Lund ved Herning

sdr. lundgaard

Sdr. Lundgaard blev ramme for PotentialeHotellet i 2016. Før det var stedet i 25 år undervisnings og aktivitetscenter for unge med indlæringsvanskeligheder. Det tidligere forstanderpar Gudrun og Ernst Skipper ejer Sdr. Lundgaard (PotentialeHotellet lejer) og bor selv i stuehuset.

Vi deler køkkenhaven og er meget taknemmelige for den støtte som Gudrun og Ernst har været og er, og for deres fantastiske måde at omgås både medarbejdere og beboere.

vedligeholdsaftale

vedligehold af sdr. lundgaard

Alle Sdr. Lundgaards mange forskellige bygninger vedligeholdes indvendigt af PotentialeHotellet. Det giver mulighed for at lære at lave mindre reparationer og generelt at vedligeholde ejendommene i samarbejde med PotentialeHotellets medarbejdere.

Beboere kan opnå nyttige kundskaber som kan bruges når de selv etablerer sig i en bolig. De kan også få viden og kundskaber som kan være relevante for fremtidig beskæftigelse.

Sdr. Lundgaards værksteder er godkendt af Arbejdstilsynet.